Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vanligt att förhandla om ords betydelser i forumdiskussioner på internet

Nyhet: 2015-12-08

Jenny Myrendal. Foto: Göran Myrendal.När människor kommunicerar uppstår ibland situationer då en samtalsdeltagare inte förstår vad ett ord betyder eller då deltagare inte är överens om hur ett visst ord bör användas. I sådana situationer behöver samtalsdeltagarna ibland förhandla om ordets betydelse. Det visar en avhandling i lingvistik från Göteborgs universitet som studerar diskussioner i forum på internet.

Som språkbrukare delar vi inte alltid uppfattning om vad ett visst ord kan betyda i olika situationer. Att vi har olika uppfattning beror på att vi som individer har socialiserats in i olika sammanhang, där ord använts på lite olika sätt.

I samtal spelar det oftast ingen roll att vi inte uppfattar ords betydelser på precis samma sätt, utan det räcker att vi förstår varandra tillräckligt bra för att kommunikationen ska kunna flyta på utan avbrott. Ibland uppstår dock problem i samtal som beror på just ordbetydelser.

− Min studie visar att detta kan ske antingen då en av samtalsdeltagarna inte förstår ordets betydelse i samtalskontexten, eller då samtalsdeltagarna är oense om lämpligheten i att ett ord används med en viss betydelse i ett specifikt sammanhang, säger Jenny Myrendal, avhandlingens författare.

Jenny Myrendal har studerat 60 sekvenser från diskussionsforum på internet som inleds genom att en samtalsdeltagare explicit ifrågasätter ett visst ords betydelse, och där frågan leder till en kortare eller längre sekvens av så kallad ordbetydelseförhandling mellan diskussionsdeltagarna, där parterna explicit förhandlar om betydelsen av ett visst ord. Oftast är det vardagliga, enkla ord som det handlar om.

Ett viktigt verktyg

Resultaten av studien visar att vissa förhandlingsmönster är desamma oberoende av om ordbetydelseförhandlingen bottnar i icke-förståelse eller oenighet, medan andra förhandlingsmönster återfinns bara i de ordbetydelseförhandlingar där deltagarna är öppet oense om vad ett ord kan eller bör betyda i en viss situation.

− Särskilt i forumdiskussioner där deltagarna argumenterar mot varandra i moraliska frågor blir ordbetydelseförhandling ett viktigt verktyg i den övergripande diskussionen, eftersom ordval bär med sig laddningar som kan utgöra ammunition i argumentationen i sakfrågan.

I en diskussion, som handlar om huruvida det är lämpligt att dricka alkohol medan man ammar sitt barn, blir det viktigt att förhandla betydelsen av ordet ”supa” eftersom vissa deltagare påstår att detta ord kan användas för att beteckna alkoholdrickande i kombination med amning. De deltagare som försvarar alkoholkonsumtion under amningsperioden anmärker på ordvalet, och inleder en förhandlingssekvens som fokuserar specifikt på betydelsen av ordet ”supa” för att kunna vinna mark i argumentationen i sakfrågan. Om motståndarsidan får stå oemotsagd, och beteendet tillåts kallas ”supande” skulle argumentationen i sakfrågan vara förlorad, eftersom de flesta verkar vara överens om att supande är något dåligt.

Flexibla och tänjbara

En av avhandlingens slutsatser är att ordbetydelser är flexibla och tänjbara, och att de justeras i förhållande till den situationella kontexten i varje samtal. Resultaten visar också att ordbetydelser inte är oändligt flexibla, utan att de har upplevda gränser som samtalsdeltagarna explicit hänvisar till i ordbetydelseförhandlingen.

Det är samtalskontexten som mångt och mycket är avgörande för hur gränsdragningen av ordbetydelsen i en specifik förhandling går till, och diskussionsdeltagarna orienterar sig uttryckligen mot dessa gränser, och även mot närliggande ords gränser, när de förhandlar om betydelsen av ett visst ord.

Kunskap om hur människor gör när de koordinerar sig med varandra med avseende på ordbetydelse skulle i förlängningen kunna leda till utveckling av förbättrade dialogsystem, det vill säga datorprogram som pratar med människor. Dagens dialogsystem begränsar användare till att använda precis de ord och betydelser som har programmerats in i systemen.

− Genom implementation av stöd för ordbetydelseförhandling skulle det bli möjligt för dialogsystem att förhandla om ordbetydelser och att anpassa vokabulären gentemot enskilda användare i specifika sammanhang. Detta skulle göra det möjligt för användare att kommunicera med dialogsystem på ett enklare och mer effektivt sätt än tidigare.

Mer information:
Jenny Myrendal, telefon: 0706-63 46 55, e-post: jenny.myrendal@gu.se
Avhandlingens titel: Word Meaning Negotiation in Online Discussion Forum Communication
Tid och plats för disputation: fredagen den 11 december 2015 kl. 13.15, Lilla Hörsalen, Humanisten , Göteborg
Fakultetsopponent: Raquel Fernandez (FD), Universiteit van Amsterdam
Den finns även digitalt publicerad på: http://hdl.handle.net/2077/40807

AV:
031-786 10 68, 0766-18 10 68

Artikeln publicerades först på: hum.gu.se

Nyheter

 • Ny partikeldetektor ökar möjligheter för grundforskning

  [2019-02-19] En student vid institutionen för fysik har, tillsammans med svenska och tyska forskare, utvecklat en neutralpartikeldetektor baserad på grafen. Den nya partikeldetektorn förbättrar förutsättningarna för detektion av neutrala partiklar.

 • Ny rapport om mikroplasters skadlighet

  [2019-02-19] I en ny rapport konstateras att än så länge utgör platspartiklar i miljön inte någon stor risk för människa eller miljö. Men nuvarande kunskapsläge är begränsat, och situationen kan förvärras om plastföroreningar fortsätter att öka i nuvarande takt, enligt författarna.

 • Rektor drar tillbaka varsel om uppsägning för professor fälld för oredlighet i forskning

  [2019-02-18] Efter beskedet från Statens Ansvarsnämnd (SAN) i december om att avskriva ärendet om att avskeda professorn som fällts för oredlighet i forskning, har rektor nu beslutat att även dra tillbaka varslet om uppsägning.

 • Skogsbranschens digitalisering i fokus på konferens

  [2019-02-14] Vid konferensens Skogens digitalisering kommer ny forskning från Göteborgs universitet presenteras som visar hur digitaliseringen förändrar premisserna för hur skogsbolagen kan göra affärer i framtiden. Följdeffekterna är att tidigare konkurrenter kan ses som potentiella samarbetspartners.

 • Ljudkonst ett samspel mellan konstnär och platsens förutsättningar

  [2019-02-14] Ljudinstallationer kan på ett påtagligt sätt ändra människors upplevelse av offentliga platser. Men det är viktigt att konstnären först skaffar sig en förståelse för de villkor som finns inbyggda i platsen, och hur ljudkonsten kan förändra upplevelsen av den. Detta undersöks i en avhandling från Högskolan för scen och musik.

Fler nyheter

Sidansvarig: Magnus Eriksson|Sidan uppdaterades: 2012-07-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?